Aktuálně:

Rehabilitace Napajedla

Kvalitní péče od vyšetření přes terapii, autoterapii až k doporučení úprav pracovního prostředí.

To mě zajímá!

Soukromé zdravotnické zařízení Rehabilitace Napajedla

Naším cílem je poskytovat kvalitní rehabilitační péči v léčbě i prevenci poruch pohybového aparátu dětí i dospělých. U všech klientů na základě vstupního kineziologického vyšetření navrhneme terapii, doporučíme autoterapii a vhodné doplňkové pohybové aktivity. Nedílnou součástí terapie jsou i doporučení týkající se úpravy pracovního prostředí zejména u klientů se sedavým zaměstanáním.

Něco málo o nás

jsme tady pro vás

Jsme smluvní partneři Všeobecné zdravotní pojišťovny.

S čím vám umíme pomoci?

Jsme tu abychom Vám pomohli s potížemi pohybového aparátu.
Podívejte se, v jakých oblastech vám můžeme pomoci a vyberte si tu, která vás zajímá!

Přímo vám na míru

Po vstupním vyšetření pro vás připravíme individuální plán terapie.
Budeme se snažit najít společnou cestu k odstranění Vašich potíží.


Přesně tohle hledám!

Široké spektrum metod a technik

Podle toho, co si stanovíme ve vašem individuálním plánu terapie, využijeme měkké a mobilizační techniky, senzomotoriku, PNF techniky, metodu R. Brunkow, DNS dle Koláře, metodu aktivní segmentální centrace či dechovou rehabilitaci.


Přesně tohle hledám!

Kinezio tape

Tyto pásky jsou skvělé nejen pro terapii, ale své využití najdou také při prevenci budoucích problémů.


Přesně tohle hledám!

Ergonomické poradenství

Vaše pracovní prostředí často stojí za řadou problémů, které v terapii řešíme. Jeho vhodná úprava tak dokáže často významně pomoci.


Přesně tohle hledám!

Fyzikální terapie

K terapii můžeme také využít elektroléčbu, ultrazvuk nebo kombinovanou terapii přístrojem Beautyline 5000.


Přesně tohle hledám!

Potřebujete řešit obtíže, na které rehabilitace nestačí?

Podívejte se na naši praxi Tradiční čínské medicíny.

Kdo vám pomůže?

Mgr. Aleš Janoch

Praktické zkušenosti:
2011 až dodnes: Rehabilitace Napajedla
2007 až 2013: Fyzioterapeut v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně
Dosažené vzdělání:
2012: Dokončení studia magisterského oboru na SZU v Bánské Bystrici

Mgr. Kateřina Janochová

Praktické zkušenosti:
2011 až dodnes: Rehabilitace Napajedla
2007 až 2013: Fyzioterapeutka v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně
Dosažené vzdělání:
2007: Dokončení studia magisterského oboru Fyzioterapie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně
Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře
část A, B, C
Školitel: doc. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace
Školitel: Dr. Pavel Švejcar
Certifikovaný kurz Metoda Roswithy Brunkow
a využití v prevenci a terapii poruch pohybového aparátu
Školitel: PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, PhD.
Certifikovaný kurz Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
Školitel: Mgr. Petra Bastlová, Ph.D
Odborný kurz Fyzioterapie u poruch dýchání
Školitel: Mgr. Kateřina Neumannová
Kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému část A, B, C, D, E
Školitel: Eva Janíková
Fyzioterapeutický seminář Kinezioterapie a pánevní dno
Přednášející: prim. MUDr. Pavol Skalka
Účast na fyzioterapeutické konferenci Léčba bolesti
Seminář Základy reflexní terapie – mikrosystém chodidla
Školitel: Mgr. Stanislav Zapletal
Účast na odborné konferenci Péče o pacienta po prodělané cévní mozkové příhodě
Odborný kurz Terapeutické možnosti aplikace elestické pásky ve fyzioterapii
Lektor: Mgr. Marika Bajerová
Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz (dle Vojty) část A, B, C, D, E
Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace
Školitel: Dr. Pavel Švejcar
Certifikovaný kurz Metoda Roswithy Brunkow
a využití v prevenci a terapii poruch pohybového aparátu
Školitel: PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, PhD.
Certifikovaný kurz Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
Školitel: Mgr. Petra Bastlová, Ph.D
Odborný kurz Fyzioterapie u poruch dýchání
Školitel: Mgr. Kateřina Neumannová
Kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému část A, B, C, D, E
Školitel: Eva Janíková
Fyzioterapeutický seminář Kinezioterapie a pánevní dno
Přednášející: prim. MUDr. Pavol Skalka
Účast na fyzioterapeutické konferenci Léčba bolesti
Seminář Základy reflexní terapie – mikrosystém chodidla
Školitel: Mgr. Stanislav Zapletal
Účast na odborné konferenci Péče o pacienta po prodělané cévní mozkové příhodě
Vzdělávací akce Diagnostika a terapie zánětu v pohybovém aparátu
Odborný garant: doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.
Vzdělávací akce Bobath koncept u dětí s dg. DMO
Odborný garant: prim. MUDr. Irina Chmelová
Účast na konferenci Plicní rehabilitace: historie, současnost a perspektivy
Vzdělávací akce RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPIE - základní
Odborný garant: doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.
Odborný kurz Terapeutické možnosti aplikace elestické pásky ve fyzioterapii
Školitel: Mgr. Marika Bajerová

Ceník našich služeb

Individuální fyzioterapie

až 30 minut

500 Kč

až 60 minut

1000 Kč


Fyzioterapie pro děti do 15let

až 30 minut

400 Kč

až 60 minut

800 Kč

Zajímají vás naše služby?
Chcete s něčím poradit nebo domluvit si schůzku?

Ozvěte se nám!

Provozní doba


Pondělí
07:30 - 15:00
Útery
07:30 - 15:00
Středa
07:30 - 15:00
Čtvrtek
07:30 - 15:00
Pátek
08:00 - 13:00

Před návštěvou je potřeba se objednat. Kontaktujte nás prosím emailem, telefonicky nebo osobně.

Email


ales.janoch@centrum.cz

Telefon


+420 777 992 246

Pokud telefon nebereme, zrovna pracujeme. Zavoláme vám zpět.

Adresa


Podzámčí 240
76361 Napajedla